Pásový dopravník třísek UMC

   
Automaticky odebírá třísky ze stroje

Tento odolný ocelový pásový dopravník třísek rychle odebírá třísky ze stroje a vykládá je ve výšce 208 litrů bubnu při minimálním zapojení chladicí kapaliny. To je ideální při velkokapacitním obrábění nebo při obrábění tvrdých či abrazivních materiálů. Dopravník se dá aktivovat prostřednictvím M-kódu nebo přímo ze zavěšeného řídícího panelu, a k dispozici je nastavení pro řízení intervalu a doby trvání cyklu dopravníku pro automatický provoz. Systém využívá technologii inteligentního snímání a v případě zablokování automaticky zapne zpětný chod dopravníku.

 • Vysoce odolný ocelový dopravník třísek pásového typu
 • Aktivuje se pomocí M-kódu nebo zavěšeného řídícího panelu
 • Uživatelské nastavení k řízení intervalu cyklu a doby trvání automatického provozu
 • Automatická aktivace zpětného chodu při situacích příliš zatěžujících kroutící moment

Dopravník třísek

Náš pásový dopravník na třísky odvádí třísky ze stroje automaticky a zároveň je stlačuje a zbavuje chladicí kapaliny. Úhel zdvihnutí žlabu na třísky minimalizuje oběh chladicí kapaliny a odstraňuje třísky ve výšce standardního průmyslového bubnu.

 • Systém v případě blokování automaticky zapne zpětný chod.
 • Aktivuje se pomocí M-kódu nebo zavěšeného řídícího panelu.
 • Nastavení řídí interval a délku operace.
 • Automatický provoz zvyšuje energetickou účinnost.
 • Úhel zvednutí minimalizuje zpracování chladicí kapaliny.
 • Vykládka probíhá ve standardní výšce bubnu.

Nastavení, která řídí činnost automatického dopravníku.

 • Nastavení 114 CONVEYOR CYCLE řídí interval, ve kterém během cyklu začne pásový dopravník automatickou činnost.
 • Nastavení 115 CONVEYOR ON-TIME řídí délku doby, po kterou pásový dopravník při automatické činnosti poběží.
 • Nastavení 196 CONVEYOR SHUTOFF určuje dobu čekání při nečinnosti předtím, než se dopravník zastaví.

POZNÁMKA: Dvířka pro obsluhu musí být zavřená, aby mohl pásový dopravník běžet.

Program činnosti dopravníku

 • M31 spustí pásový dopravník v dopředném směru, aby se odstranily třísky. 
  • Po spuštění a zahájení cyklu stroje dopravník poběží po dobu stanovenou v Nastavení 115 CONVEYOR ON-TIME a poté se vypne.
  • Po spuštění stroj přejde do cyklu, dopravník se po době uvedené v Nastavení 114 CONVEYOR CYCLE znovu spustí a poběží po dobu uvedenou v Nastavení 115.
  • Až bude stroj v cyklu, můžete dopravník spustit stisknutím tlačítka [CHIP FWD] na klávesnici. Po spuštění budou mít Nastavení 114 a 115 stejný účinek, jaký byl popsán výše.
  • Je-li Nastavení 114 nastaveno na nulu, pak k automatické činnosti šneka nedojde.
    
 • M33 během cyklu zastaví veškerou činnost automatického dopravníku.
  • Dopravník můžete během cyklu zastavit ručně stisknutím tlačítka [CHIP STOP] na klávesnici. Tím během cyklu zastavíte veškerou činnost automatického dopravníku.

Ruční operace

 • Pokud chcete pásový dopravník spustit v dopředném směru, aby se odstranily třísky, stiskněte na klávesnici tlačítko [CHIP FWD]. 
 • Pokud chcete pásový dopravník spustit ve zpětném směru, aby se odstranil uvíznutý materiál, stiskněte na klávesnici tlačítko [CHIP REV].
 • Chcete-li pásový dopravník zastavit, stiskněte tlačítko [CHIP STOP] na klávesnici.

Ozvěte se nám

Pokud chcete získat více informací o tom, jak může nový stroj Haas dodat vašim výrobkům na zajímavosti, nechejte nám prosím své kontaktní údaje.

Všechny ceny a specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Dopravné, náklady na smontování, státní & místní daně, instalační poplatky dodavatele a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Neneseme žádnou odpovědno st za tiskové nebo typografické chyby. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.