Zjednodušení 3+2 a pětiosého obrábění pomocí DWO/TCPC