Haas ST-10Y a ukázka odebírání obrobků

Zkontrolujte kompaktní soustružnické centrum Haas ST-10Y obráběním v ose Y a použijte přitom naši možnost odebírání obrobků pro vylepšení produktivity.