Postup pro bezdrátové sondování – ČÁST 2 – Nastavení nástrojových korekcí s VPS

V tomto 2. videu našeho seriálu „Postupy WIPS“ nás odborný technik v oblasti aplikací John Nelson provede nastavováním nástrojové korekce pomocí bezdrátové sondy a systému vizuálního programování (VPS), které jsou k dispozici ve všech řízeních Haas NGC.