Pokud vaše proudové čerpadlo chladicí kapaliny nefunguje . . . Zkuste tohle!

Pokud proudové čerpadlo chladicí kapaliny na vašem stroji Haas nečerpá chladicí kapalinu, pak se podívejte na následující video. Na vše podíváme od základů, od případu, že by nebylo správně zapojené, až po elektrické závady a správné elektrické fázování. Dále vám ukážeme, kde můžete získat více informací, pokud čerpadlo běží, ale čerpání je nedostatečné.