Σύγκριση μηχανημάτων


EC-1600ZT-5AX

64.0" x 50.0" x 40.0" (xyz)
1626 x 1270 x 1016 mm
   
 
Τιμή έναρξης:
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ:
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ:

Πρότυπα χαρακτηριστικά

άτρακτοι

μηχανισμοί-αλλαγής-εργαλείων

4ος----5ος-άξονας

εργαλειοφορείς-και-περιστρεφόμενα-εργαλεία

λήψη-μετρήσεων

διαχείριση-ρινισμάτων-και-ψυκτικού-υγρού

ο-έλεγχος-haas

επιλογές-προϊόντος

εργαλεία-και-στερέωση-σε-ιδιοσυσκευή

διάταξη-σύσφιξης-κατεργαζόμενου-τεμαχίου

αποστολή

εγγύηση

Specifications