Sammenlign maskiner


EC-1600ZT-5AX

64.0" x 50.0" x 40.0" (xyz)
1626 x 1270 x 1016 mm
   
 
Startpris:
MÅLEENHED:

Standardfunktioner

spindler

værktøjsskiftere

flerakset-bearbejdning

revolverhoveder-og-roterende-værktøjsopstilling

sondering

spån--og-kølemiddelhåndtering

haas-styring

produktvalg

værktøjsbearbejdning-og-fastgørelse

emneholder

forsendelse

garanti

installation

Specifications