Haas ST-10Y demo

Evnen til å snu og frese komplekse deler og utføre flere operasjoner på én maskin, øker gjennomstrømmingen, reduserer håndtering og øker nøyaktigheten. Haas ST-10Y er et Y-akset dreiesenter med lite fotavtrykk som gir 102 mm Y-akse-vandring (±51 mm fra midtlinjen) fresing, drilling og innergjenging utenfor senteret, og kommer som standard med direkteverktøy med høyt moment samt en servodrevet C-akse for allsidig 4-akset funksjon.