Haas ST-10Y — pokaz

Możliwość toczenia i frezowania złożonych części oraz wykonywania wielu operacji na jednej maszynie oznacza większą wydajność, mniejszą liczbę operacji do wykonana i większą dokładność. Haas ST-10Y to centrum tokarskie z osią Y o małej zajmowanej powierzchni, które zapewnia 4" zakresu ruchu osi Y (±2" od linii środkowej) w celu frezowania, wiercenia i gwintowania pozaśrodkowego. Jest także standardowo wyposażone w oprzyrządowanie napędzane o wysokim momencie obrotowym oraz napędzaną serwomechanizmem oś C. Zapewnia to wszechstronne możliwości obróbki 4-osiowej.