Haas ST-10Y -demo

Mahdollisuus sorvata ja jyrsiä monimutkaisia osia ja suorittaa useita toimintoja yhdellä koneella lisää tuottavuutta, vähentää kappaleiden käsittelyn tarvetta ja parantaa osien tarkkuutta. Haas ST-10Y on vähän tilaa vievä Y-akselin sorvauskeskus. Siinä Y-akseli liikkuu 4" (±2" keskilinjasta), mitä voidaan hyödyntää epäkeskisessä jyrsinnässä, porauksessa ja kierteityksessä. Lisäksi koneissa on vakiovarusteena suuren vääntömomentin pyörivät työkalut ja servo-ohjattu C-akseli monipuoliseen neliakseliseen koneistukseen.