VF-4 og TR200Y skjære-demo

Se hvordan vår VF-4-fres kombineres med vårt 5-aksers TR200Y-svingtapp roterende bord for å skape funksjoner på 5 sider av denne klossen.