DS-30Y skjære-demo

DS-30Y kombinerer doble spindler med Y-akse, C-akse og direkteverktøy montert på vårt BMT65-stil revolverhode. Utfør flere operasjoner i ett enkeltoppsett. Dette øker funksjon-til-funksjon-nøyaktighet, samtidig som du reduserer håndteringstiden for deler og får tilgang til «én gang og ferdig»-produktivitet!