Haas minimum mengde smøresystem

Kan ikke bruke vannbasert kjølevæske på delene ... men må man fremdeles holde skjæreverktøyene smurte? Haas’ MQL-system (Minimum Quantity Lubrication, smøring med minimal mengde smøremiddel) kan hjelpe deg. Haas MQL-systemet arbeider sammen med vårt Auto Air Gun-alternativ, og fordeler en nøyaktig avmålt mengde smøremiddel i luftstrømmen og leverer den til verktøyets skjærkant.