Automatiser ved bruk av sonden!

Sonden din gjør mye mer enn bare å sette verktøy og arbeidsforskyvninger, den kan også brukes til å utføre inspeksjon underveis. Og med litt enkel makroprogrammering kan du ta disse dimensjonsverdiene og gjøre ting som at maskinen din skal vise en alarm hvis en del er utenfor spesifikasjonen, remaskinere en del for å få den innenfor toleranse, og til og med frese identifikasjonsmerker i delen din. Alle disse funksjonene er standard når du har sensor på din Haas, og makroprogrammeringen er mye enklere enn du sannsynligvis trodde.