Programmerbart kylmedelsmunstycke

   
Inga fler manuella justeringar av kylmedelsmunstycken

Öka produktiviteten. Sänk arbetscykeltiderna. Eliminera all tid du måste lägga på att öppna och stänga fräsens luckor när kylvätskeledningarna måste justeras. Vårt programmerbara kylvätskemunstycke är ett flerlägesmunstycke som automatiskt riktar kylvätska mycket exakt mot skärverktyget. Munstyckets position styrs via programmet, och ställs in särskilt efter längden på varje verktyg, vilket sparar tid för operatören genom eliminering av upprepade justeringar. Munstyckets läge kan också justeras manuellt från manöverenheten medan programmet körs

 • Bättre spånrensning och ökad verktygslivslängd 
 • Helt integrerad med Haas manöversystem 
 • Stora munstyckspositioner i verktygsoffsetbordet
 • Kylmedelsmunstyckets positioner kan justeras under användning 
 • Med 34 programmerbara positioner 

Programmerbart kylmedelsmunstycke (P-COOL)

Varför P-COOL?

 • P-COOL eliminerar behovet av en operatör som med jämna mellanrum pausar ett program för att justera kylmedelslangarna för skärstål av olika längd.
 • 34 programmerbara kylmedelspositioner för korta och långa verktyg ser till att kylmedlet levereras till alla verktyg som det ska
 • P-COOL är helt programmerbar. Den första positionen kan ställas in när kommando om offset för verktygslängd har getts och munstycket kan återjusteras från programmet med M-koder

Ställ in P-COOL-position med verktygsoffset

Programmera P-COOL till en position när ett verktygsoffset kommenderas (G43 Hxxx)

 • Se aktuell position för P-COOL på i verktygsoffsettabellen
 • Justera P-COOL-positionen så att kylmedlet träffar skärstålet där du vill.
 • Mata in aktuell P-COOL-position i kolumnen för kylmedelsposition i verktygsoffsettabellen för varje verktygsoffset
 • När ett kommando skickas till ett verktygsoffset (G43 Hxxx) flyttas munstycket till den position som angavs i verktygets offsettabell.

Manuell drift

Manuell drift av P-COOL

 • Använd knapparna [CLNT UP] och [CLNT DOWN] för att ställa in flödets riktning
 • Varje position för munstycket har ett nummer
 • Se aktuell position för P-COOL på kylmedelsskärmen i minnesläge eller MDI-läge

Programdrift

Programmera P-COOL till att förflyttas närsomhelst under programmets drift

 • Varje M34-kommando flyttar positionen för P-COOL ett nummer högre vilket flyttar munstycket nedåt för längre verktyg
 • Varje M35-kommando flyttar positionen för P-COOL ett nummer lägre vilket flyttar munstycket uppåt för kortare verktyg

P-COOL – tillvalsspotlight


Haas programmeringsbara kylmedelsmunstycke finns tillgängliga på alla Haas vertikala fleroperationsmaskiner. Ställ in munstyckets position för varje verktyg i ditt program. Kalla in ett verktyg och munstycket justeras för att sikta in sig precis där du har programmerat det. Resultatet? Inga fler kontinuerliga justeringar av kylmedelsraderna, och du får kylmedlet precis där du vill ha det.

Tricks du inte visste om P-Cool – dagens tips från Haas


P-Cool kan göra mycket mer än vad du tror! Om du någon gång har ställt in din kylmedelsposition för att borra ett djupt hål eller fräsa en ficka, och sett hur kylmedlet har träffat delens sida och inte verktyget behöver du inte längre oroa dig för att det ska hända: Det finns ett trick för det. Vad sägs om ett makro som automatiskt ställer din positionen för din P-Cool för alla verktyg i karusellen? Mark visar även hur du gör det!

Prata med oss

Om du vill ha mer information om hur en ny Haas-maskin kan ta dina produkter till liv bör du dela dina kontaktuppgifter med oss.

Alla priser och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Frakt, inställning, statliga och kommunala skatter, återförsäljarens installationsavgifter och tillbehör som installeras av handlaren ingår inte. Inget ansvar accepteras för feltryck eller typografiska fel. Maskinerna visas med tillvalsutrustning. Den faktiska produkten kan ha ett annat utseende.