Utökad verktygsficka

   
Ger frigång för långa verktyg

Denna utökade verktygsficka i skottet ger utrymme för långa borrar eller nya borrstänger när verktygshållaren står närmast chucken (dvs. med längsta möjliga rörelsesträcka för Z-axeln). Högsta tillåtna verktygslängd varierar beroende på detaljhållare och delar. OBS! Fickdjup på ST-40/40L/45/45L är lika med 838 mm (33,0"); fickdjup på ST-50/55 är lika med 635 mm (25").

  • Ger frigång för borrar eller arborrstångar med en längd på upp till 838 mm (33,0") på ST-40/40L/45/45L eller 635 mm (25") på ST-50 och ST-55
  • Krävs för alla tillämpningar där borrar eller arborrstänger är över 381 mm långa (15") och korta verktyg används
  • Alla långa verktyg måste monteras på en av revolverns sidor
  • Högsta tillåtna verktygslängd varierar beroende på uppspänningsanordning och delar

Prata med oss

Om du vill ha mer information om hur en ny Haas-maskin kan ta dina produkter till liv bör du dela dina kontaktuppgifter med oss.

Alla priser och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Frakt, inställning, statliga och kommunala skatter, återförsäljarens installationsavgifter och tillbehör som installeras av handlaren ingår inte. Inget ansvar accepteras för feltryck eller typografiska fel. Maskinerna visas med tillvalsutrustning. Den faktiska produkten kan ha ett annat utseende.