Apps-notat - Koble Haas-maskinen til internett

Denne Apps-notatvideoen vil lede deg gjennom den enkle prosessen med å koble Haas-maskinen din opp til internett via enten en ledning eller en trådløs forbindelse.