Apps Minute - Połącz maszynę Haas z Internetem

Ten film Apps Minute przedstawia prosty proces podłączania maszyny Haas do Internetu za pośrednictwem połączenia przewodowego lub bezprzewodowego.