Korriger maskinfasen for å fikse kjølevæskepumpen

I dette Haas-servicetipset viser servicetekniker Brian Dickenson hvordan du feilsøker og løser et problem med kjølevæskepumpen. Løsningen kan være så enkel som å snu fasen på maskinen din