Bruk G53, ikke G28, til å korte ned syklustider og posisjonere revolverhodet på dreiebenken

Bruker du en G28-kommando for å sende maskinen eller verktøyene til hjemposisjon? I dette tipset demonstrerer Mark hvordan bruk av en G53-kommando i stedet ikke bare sparer verdifull syklustid, men også reduserer også risikoen for å krasje maskinen. Mark tar deg gjennom begge G-kodene, og forklarer hvordan og når du skal bruke hver enkel av dem.