Reduser kjølevæskeforbruket

I dette tipset viser Mark deg hvordan du programmerer spontransportbåndet eller sponmaterskrueen for å beholde så mye kjølevæske inne i maskinen som mulig. Med dagens kjølevæskekostnader har du ikke råd til å gå glipp av denne videoen!