Dynamisk arbetsoffset och kontroll av verktygets mittpunkt

   
Systemet ökar produktiviteten och minskar uppsättningstiderna

Dynamisk arbetsoffset (DWO) och kontroll av verktygets mittpunkt (TCPC) är programfunktioner i Haas-styrsystemet som gör inställning av 4- och 5-axliga jobb lika enkelt som att ställa in en 3-axlig maskin. De låter operatören placera delen och fixturmontera den var som helst på maskinens bord eller mönster, oavsett platsen som programmerades i CAM-systemet. DWO och TCPC fastställer skillnaden mellan rotationscentrumen som har programmerats in i CAM-systemet och rotationscentrumen i maskinen, och applicerar lämpliga förskjutningsvärden.

  • Förenklar installationen – detaljer och fixturer kan placeras var som helst på bordet / i mönstret
  • Sparar pengar genom att eliminera kostsamma uppspänningsanordningar, såsom självcentrerande fixturer
  • Eliminerar behovet att regenerera program från CAM-systemet
  • Gör installationen av 5-axliga jobb lika enkel som installationen av en 3-axlig maskin
  • Inkluderar kalibreringsverktyg för roterande axel

Prata med oss

Om du vill ha mer information om hur en ny Haas-maskin kan förverkliga dina produkter – lämna dina kontaktuppgifter till oss.

Dynamisk kompensering av arbetsstycken + Kontroll av verktygets centrumpunkt = Gör 5-axligt lättare


MED DWO/TCPC FINNS DET INGET BEHOV AV ATT:

   Placera detaljen på exakt samma plats varje gång

    Lägg in programmet igen när fixturen ändras

    Lägg in programmet igen om jobbet flyttas till en annan Haas maskin

DWO/TCPC FÖRÄNDRAR ALLT:

✓   Spara tid på programmering och riggning

   Minska ställkostnaderna

   Öka antalet fleraxliga operationer

   Öka produktiviteten och vinsten

Förenkla 3+2 och 5-axlig maskinbearbetning


Med DWO/TCPC finns det ingen anledning att ha tusentals kodrader för att programmera ett 5-axligt arbetsstycke. Med DWO/TCPC håller programvaran ditt verktyg på rätt programmerad plats, även när ditt arbetsstycke rör sig i utrymmet. Ta en titt på dagens tips från Haas för att se DWO/TCPC i bruk.

Alla priser och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Frakt, inställning, statliga och kommunala skatter, återförsäljarens installationsavgifter och tillbehör som installeras av handlaren ingår inte. Inget ansvar accepteras för feltryck eller typografiska fel. Maskinerna visas med tillvalsutrustning. Den faktiska produkten kan ha ett annat utseende.