Dynamisk arbetsstyckeskompensering och kontroll av verktygets mittpunkt

Systemet ökar produktiviteten och minskar uppsättningstiderna
   

Dynamisk arbetsstyckeskompensering (DWO) och kontroll av verktygets mittpunkt (TCPC) är programfunktioner i Haas-manöversystemet som gör inställning av 4- och 5-axliga jobb lika enkelt som att ställa in en 3-axlig maskin. De låter operatören placera delen och fixturmontera den var som helst på maskinens bord eller mönster, oavsett platsen som programmerades i CAM-systemet. DWO och TCPC fastställer skillnaden mellan rotationscentrumen som har programmerats in i CAM-systemet och rotationscentrumen i maskinen, och applicerar lämpliga förskjutningsvärden.

  • Förenklar installationen – delar och fixturer kan placeras var som helst på bordet / i mönstret
  • Sparar pengar genom att eliminera kostsamma uppspänningsanordningar, såsom självcentrerande fixturer
  • Eliminerar behovet att regenerera program från CAM-systemet
  • Gör installationen av 5-axliga jobb lika enkel som installationen av en 3-axlig maskin

Tala med oss

Om du vill ha mer information om hur en ny Haas-maskin kan ta dina produkter till liv bör du dela dina kontaktuppgifter med oss.

Simplify Your 3+2 and 5-Axis Machining


With DWO/TCPC no need to have thousands of line of code to simultaneously move the X, Y, Z axis of your part and tool. DWO/TCPC uses software to keep your tool at the correct location as programmed even when your part is moving in space. Check out this Haas Tip Of The Day to see the DWO/TCPC in action!

Alla priser och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Frakt, inställning, statliga och kommunala skatter, återförsäljarens installationsavgifter och tillbehör som installeras av handlaren ingår inte. Inget ansvar accepteras för feltryck eller typografiska fel. Maskinerna visas med tillvalsutrustning. Den faktiska produkten kan ha ett annat utseende.