През 2012 г. Haas Automation представи UMC-750.  Ние в Haas, заедно с мрежата на представителствата на завода на Haas и нашите клиенти, научихме много за машинното обработване на 5 оси през годините след внедряването на това оборудване. Свидетели сме на много находчиви клиенти, които произвеждат изключително сложни и точни детайли и научихме много за необходимите условия за успешна и продуктивна работа. Следва кратко обобщение на научените уроци по отношение на някои от най-често срещаните проблеми с окончателната обработка с тази машина.  То трябва да послужи като основен инструмент, за да помогне за използването, разбирането и ако е необходимо, обяснението на клиента на възможностите на тази металорежеща машина.

Уверете се, че на машината е инсталирана актуалната версия на конфигурационния файл. Направихме някои малки промени на няколко параметъра през годините и това ще гарантира, че разполагате с всички последни подобрения.

Използвайте G187 P3 за окончателната обработка.  Това води до използването на по-ниско ускорение, което се определя от параметъра P752 УСКОРЕНИЕ НА ПОДАВАНЕ ЗА ОКОНЧАТЕЛНА ОБРАБОТКА. Имайте предвид, че времето на програмата ще бъде по-продължително при използване на G187 P3, затова инструктирайте клиента да използва този параметър за ходове за окончателна обработка и да използва G187 P1 или P2 за останалите видове обработка. Тази опция вече е вградена в най-популярните CAD/CAM системи.

Направете оценка на приложението. С ВОЦ с рамка С обикновено можете работите бързо и все пак да създадете качествен детайл. При универсалната машина обикновено ходът е по-голям, инструментите са по-дълги и закрепването на детайла обикновено е по-далеч от масата, затова се налага да бъдат направени известни отстъпки. Обикновено в бюджета не са заложени детайли за брак при използване на приложението - всичко останало трябва да е както трябва.

  • Уверете се, че закрепването на детайла е възможно най-здраво. Преместете закрепването на детайла колкото се може по-назад по оста Y, за да намалите увисването на плъзгача по оста Y. Уверете се, че детайлът е захванат здраво и има добра опора. Ако използвате меки челюсти, уверете се, че те са в добро състояние и държат детайла по подходящ начин.
  • Уверете се, че се използва правилният инструмент за приложението. Дължината на базовия инструмент трябва да бъде възможно най-къса. Използвайте патронници за фрезоване или свиващи се държачи. Ако това не е възможно, използвайте цанги ER. Избягвайте държачи с опашки Weldon. Биенето на палцовата фреза трябва да бъде под 0,0005". Балансирайте всички инструменти с обороти над 10 000 rpm към клас G2.5 или по-висок
  • Ако инструментите, закрепването на детайла и G187 P3 не са се подобрили достатъчно, въведете значителна промяна в оборотите, подаването или натоварването на режещия инструмент. Виждали сме решаването на проблеми на окончателната обработка на UMC със смяна на палцовата фреза от модел 2FL с модел 3FL; виждали сме и обратното решение - всичко зависи от приложението. Виждали сме решаването на проблеми с окончателната обработка чрез добавяне на повече материал; също така сме виждали подобрения с помощта на използването на далеч по-малко материал. Виждали сме подобрения с промяна на оборотите от 8000 rpm на 15000 rpm; виждали сме и обратното решение. Идеята е, че значителната промяна на приложението често може да доведе до голямо подобрение на крайния резултат.

Трябва да знаете, че в края на краищата UMC не е толкова твърд колкото вертикалната рамка C и невинаги ще обработва материала като VF-2. Но с него може да извършите някои операции, които VF-2 не може: позволява Ви да достигнете 5 страни на детайла; позволява Ви да намалите броя на операциите, за да произведете даден детайл; със стандартните динамични офсети на детайла и пренастройване на настройките за измерване можете да съкратите часове работа до минути. UMC може да бъде много по-производителен от VF-2, ако обработвате подходящия детайл и ако разбирате как да използвате възможностите на машината.