Το 2012 η Haas Automation παρουσίασε το UMC-750.  Στη Haas, μαζί με το Δίκτυο HFO και τους πελάτες μας, έχουμε μάθει πολλά για τη μηχανουργική κατεργασία 5 αξόνων στα χρόνια που έχουν περάσει από τότε. Έχουμε δει πολλούς επιδέξιους πελάτες να φτιάχνουν ορισμένα εξαιρετικά σύνθετα και ακριβή τεμάχια και έχουμε μάθει πολλά για το τι χρειάζεται για να γίνει αυτό με επιτυχία και με παραγωγικό τρόπο. Παρακάτω ακολουθεί μια σύντομη περίληψη των διδαγμάτων που προέκυψαν όσον αφορά μερικά από τα συνηθέστερα προβλήματα στο φινίρισμα επιφάνειας με το συγκεκριμένο μηχάνημα.  Θα πρέπει να αποτελέσει βασικό στοιχείο για την αξιοποίηση, την κατανόηση και, αν χρειαστεί, την εξήγηση στον πελάτη των δυνατοτήτων αυτής της εργαλειομηχανής.

Βεβαιωθείτε ότι στο μηχάνημα έχει εγκατασταθεί τρέχον αρχείο ρύθμισης παραμέτρων. Έχουμε κάνει κάποιες μικρές αλλαγές σε μερικές παραμέτρους κατά τη διάρκεια των περασμένων ετών και με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλιστεί ότι έχετε στη διάθεσή σας όλες τις τελευταίες βελτιώσεις.

Χρησιμοποιήστε το G187 P3 για το φινίρισμα.  Αυτό ενεργοποιεί πιο αργή επιτάχυνση όπως ορίζεται από το P752 FEED ACCEL FINISH. Αναγνωρίστε ότι η διάρκεια κύκλου θα είναι μεγαλύτερη με την ανάκληση του G187 P3 και διδάξτε στον πελάτη να το χρησιμοποιεί για περάσματα φινιρίσματος και να χρησιμοποιεί G187 P1 ή P2 για τις υπόλοιπες εργασίες. Οι πιο δημοφιλείς στύλοι CAD/CAM θα έχουν αυτή την επιλογή ενσωματωμένη ήδη.

Αξιολογήστε την εφαρμογή. Με ένα VMC πλαισίου C μπορείτε συνήθως να κόψετε μερικές γωνίες και να φτιάξετε και πάλι ένα καλό τεμάχιο. Με ένα μηχάνημα καθολικού τύπου το εύρος είναι συνήθως μεγαλύτερο, τα εργαλεία είναι μεγαλύτερου μήκους και η διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου είναι συνήθως μακρύτερα από το τραπέζι, επομένως κάνετε ήδη μερικές θυσίες. Συνήθως δεν υπάρχει άλλο περιθώριο στον προϋπολογισμό για θυσίες στην εφαρμογή - όλα τα άλλα πρέπει να είναι σωστά.

  • Βεβαιωθείτε ότι η διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου είναι όσο το δυνατόν πιο άκαμπτη. Μετακινήστε τη διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου όσο το δυνατόν περισσότερο προς τα πίσω στον άξονα y ώστε να μειωθεί η προεξοχή του εμβολέα του άξονα y. Βεβαιωθείτε ότι το τεμάχιο εργασίας είναι καλά στερεωμένο και στηριγμένο. Εάν χρησιμοποιείτε μαλακές σιαγόνες βεβαιωθείτε ότι οι σιαγόνες είναι σε καλή κατάσταση και συγκρατούν το τεμάχιο σωστά.
  • Βεβαιωθείτε ότι τα εργαλεία είναι κατάλληλα για την εφαρμογή. Το μήκος του μετρητή πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερο. Χρησιμοποιήστε τσοκ φρεζαρίσματος ή υποδοχές με συναρμογή σύσφιξης. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, χρησιμοποιήστε κόλετ ER. Αποφύγετε τις υποδοχές στελέχους Weldon. Η διαρροή της κονδυλοειδούς φρέζας πρέπει να είναι κάτω από 0,0005". Κάντε ζυγοστάθμιση όλων των εργαλείων που περιστρέφονται με 10.000 rpm και άνω σε βαθμολογία G2.5 ή καλύτερη
  • Εάν δεν υπάρχει αρκετή βελτίωση στα εργαλεία, τη διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου και το G187 P3, τροποποιήστε σημαντικά τις ταχύτητες, την προώση ή το φορτίο του κόπτη. Έχουμε δει προβλήματα φινιρίσματος στο UMC να επιλύονται με αλλαγή από κονδυλοειδή φρέζα 2FL σε κονδυλοειδή φρέζα 3FL, όπως έχουμε δει να λειτουργεί και το αντίστροφο, ανάλογα με την εφαρμογή. Έχουμε δει προβλήματα φινιρίσματος να επιλύονται με την προσθήκη περισσότερου ακατέργαστου υλικού φινιρίσματος, ενώ έχουμε επίσης δει βελτιώσεις με τη χρήση πολύ λιγότερου ακατέργαστου υλικού φινιρίσματος. Έχουμε δει βελτιώσεις με τη μετάβαση από 8.000rpm σε 15.000rpm, αλλά έχουμε δει να λειτουργεί και το αντίστροφο. Το ζήτημα είναι ότι μια σημαντική αλλαγή στην εφαρμογή μπορεί πολλές φορές να οδηγήσει σε μεγάλη βελτίωση στο φινίρισμα.

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι τελικά το UMC δεν είναι τόσο άκαμπτο όσο μια κάθετη φρέζα πλαισίου C και δεν κόβει πάντα όπως το VF-2. Αλλά κάνει κάποια πράγματα που το VF-2 δεν προσφέρει: σας δίνει πρόσβαση στις 5 πλευρές του τεμαχίου, σας επιτρέπει να μειώσετε τον αριθμό των λειτουργιών που απαιτούνται για την κατασκευή ενός τεμαχίου, με τις δυναμικές αντισταθμίσεις εργασίας και την αναστροφή ρύθμισης παραμέτρων της λήψης μετρήσεων ο χρόνος μπορεί να μειωθεί από ώρες σε λεπτά. Το UMC μπορεί να είναι πολύ πιο παραγωγικό από το VF-2, αν έχετε την κατάλληλη εργασία και αν καταλάβετε πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε τις δυνατότητες του μηχανήματος.