Transportbånd til spåner i beholder

   
Remtypetransportør udleder spåner ved en standardhøjde for en 208 liter-tønde

Dette kraftige ståltransportbånd til spåner af remtypen er placeret i maskinens kølemiddelbeholder, hvor den opsamler spåner, efterhånden som de kommer ud af maskinen, og udleder dem i standardhøjden for en 208 liter-tønde. Den er ideel til bearbejdningsformål med høj volumen og kan aktiveres via M-kode eller direkte fra styreenheden. Der er indstillinger til at styre intervallet for og varigheden af transportørcyklussen ved automatisk drift, og systemet skifter automatisk retning, hvis der opstår en blokering.

 • Hurtig fjernelse af spåner
 • Ideel til højproduktive miljøer
 • Automatisk omvending i tilfælde momentoverbelastning
 • Aktiveres via M-kode eller manuelt direkte fra styreenheden
 • Brugerindstillinger til at styre cyklusintervallet og varigheden ved automatisk drift

Transportbånd til spåner

Vores remdrevne transportbånd til spåner fjerner automatisk spåner fra maskinen, komprimerer dem og presser kølemidlet ud af dem. Løftevinklen på spånskakten minimerer kølemiddeludledningen og fjerner spåner i en højde, der svarer til en standard industritønde.

 • Går automatisk tilbage, hvis der opstår en blokering
 • Aktiveres via M-kode eller direkte fra styreenheden
 • Indstillinger styrer intervallet og varigheden af betjeningen
 • Automatisk betjening øger energieffektiviteten
 • Løftevinkel minimerer kølemiddeludledning
 • Fjerner i en standard tøndehøjde

Indstillinger, der styrer automatisk drift af transportbåndet

 • Indstilling 114 TRANSPORTBÅNDCYKLUS styrer intervallet, hvormed det remdrevne transportbånd starter den automatiske betjening under en cyklus.
 • Indstilling 115 TRANSPORTBÅND DRIFTSTID styrer, hvor længe det remdrevne transportbånd kører under automatiske betjening.
 • Indstilling 196 TRANSPORTBÅND AFBRYDER angiver ventetiden uden aktivitet inden transportbåndet standses.

BEMÆRK: Operatørens dør skal være lukket for at betjene det remdrevne transportbånd.

Programmér betjening af transportbånd

 • M31 starter det remdrevne transportbånd i fremadgående retning for at fjerne spåner. 
  • Når transportbåndet er startet, og maskinen er i gang med en cyklus, kører det i det tidsrum, der er angivet under indstilling 115 TRANSPORTBÅND DRIFTSTID, og slukker herefter.
  • Når transportbåndet er startet, og maskinen er i gang med en cyklus, genstarter transportbåndet efter det tidsrum, der er angivet i indstilling 114 TRANSPORTBÅNDCYKLUS, og kører i det tidsrum, der er angivet i indstilling 115.
  • Mens maskinen er i gang med en cyklus, kan du starte transportbåndet ved at trykke på knappen [CHIP FWD] på tastaturet. Når transportbåndet er startet, har indstillingerne 114 og 115 samme effekt som beskrevet ovenfor.
  • Hvis indstilling 114 er sat til nul, vil automatisk betjening af sneglen ikke finde sted.
    
 • M33 stopper al automatisk betjening af transportbåndet, mens det er i gang med en cyklus.
  • Du kan stoppe transportbåndet manuelt under en cyklus ved at trykke på knappen [CHIP STOP] på tastaturet. Dette stopper al automatisk betjening af transportbåndet, mens det er i gang med en cyklus.

Manuel drift

 • Tryk på knappen [CHIP FWD] på tastaturet for at starte det remdrevne transportbånd i fremadgående retning for at fjerne spåner. 
 • Tryk på knappen [CHIP REV] på tastaturet for at starte det remdrevne transportbånd i modsat retning for at fjerne en blokering.
 • Tryk på knappen [CHIP STOP] på tastaturet for at stoppe det remdrevne transportbånd.

Tal med os

Hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan en ny Haas-maskine kan bringe liv i dine produkter, bedes du dele dine kontaktoplysninger.

Alle priser og specifikationer kan ændres uden varsel. Fragt, rigning, skatter og & lokale afgifter, leverandørinstallationsudgifter og forhandlerinstalleret tilbehør medfølger ikke. Forbehold for trykfejl og typografiske fejl. Maskinerne er vist med ekstraudstyr. Det faktiske produkt kan se anderledes ud.