Zbiornikowy przenośnik wiórów

   
Przenośnik typu pasowego wyrzuca wióry na standardową wysokość lufy zbiornika 208 l

Ten wytrzymały, stalowy przenośnik wiórów typu pasowego jest wbudowany w zbiornik chłodziwa, w którym zbiera wióry odprowadzane z maszyny i wyrzuca je na wysokość standardowego zbiornika 208 l. Jest to idealne rozwiązanie do wysokowydajnych aplikacji obróbczych. Można je aktywować za pomocą kodu M lub bezpośrednio z kasety sterowniczej. Dostępne są ustawienia odstępów i czasu pracy cyklu przenośnika w trybie automatycznym. W razie blokady system automatycznie cofa się.

 • Szybkie odprowadzanie wiórów
 • Idealne rozwiązanie do środowisk o wysokiej wydajności
 • Automatyczne odwracanie w sytuacjach przeciążenia momentu obrotowego
 • Aktywacja kodami M lub obsługa ręczna z kasety sterowniczej
 • Oferuje ustawienia do kontroli interwału cyklu i czas trwania w pracy automatycznej

Przenośnik wiórów

Nasz przenośnik wiórów typu taśmowego automatycznie usuwa wióry z maszyny, zagęszcza je i usuwa z nich chłodziwo. Kąt pochylenia zsuwni wiórów minimalizuje przenoszenie chłodziwa i umożliwia wyrzut wiórów na wysokości standardowej beczki przemysłowej.

 • Automatycznie cofa się, gdy wystąpi zacięcie
 • Aktywowany kodem M lub z kasety sterowniczej
 • Ustawienia sterują długością interwału i czasem trwania pracy
 • Praca w trybie automatycznym zwiększa oszczędność energii
 • Kąt pochylenia minimalizuje przenoszenie chłodziwa
 • Wyrzut wiórów na wysokości standardowej beczki przemysłowej

Ustawienia sterujące pracą przenośnika w trybie automatycznym

 • Ustawienie 114 CONVEYOR CYCLE (CYKL PRZENOŚNIKA) steruje odstępem w czasie, po którym przenośnik typu taśmowego rozpocznie pracę w trybie automatycznym podczas cyklu.
 • Ustawienie 115 CONVEYOR ON-TIME (CZAS PRACY PRZENOŚNIKA) steruje czasem pracy przenośnika typu taśmowego w trybie automatycznym.
 • Ustawienie 196 CONVEYOR SHUTOFF (WYŁĄCZENIE PRZENOŚNIKA) określa czas czekania bez aktywności przed wyłączeniem przenośnika.

UWAGA: Obsługa przenośnika typu taśmowego jest możliwa tylko przy zamkniętych drzwiczkach operatora.

Programowanie pracy przenośnika

 • M31 włącza przenośnik typu taśmowego w kierunku do przodu w celu usunięcia wiórów. 
  • Po uruchomieniu, jeśli maszyna wykonuje cykl, przenośnik będzie pracować przez okres wskazany w ustawieniu 115 CONVEYOR ON-TIME (CZAS PRACY PRZENOŚNIKA), a następnie wyłączy się.
  • Po uruchomieniu, jeśli maszyna wykonuje cykl, przenośnik uruchomi się ponownie po okresie wskazanym w ustawieniu 114 CONVEYOR CYCLE (CYKL PRZENOŚNIKA) i będzie pracować przez okres wskazany w ustawieniu 115.
  • Jeśli maszyna wykonuje cykl, można uruchomić przenośnik wciskając przycisk [CHIP FWD] na klawiaturze. Po uruchomieniu, ustawienia 114 i 115 mają taki sam efekt, jak opisano powyżej.
  • Jeśli ustawienie 114 wynosi zero, przenośnik nie będzie pracował w trybie automatycznym.
    
 • M33 zatrzymuje pracę przenośnika w trybie automatycznym podczas trwania cyklu.
  • Można ręcznie zatrzymać przenośnik podczas trwania cyklu, wciskając przycisk [CHIP STOP] na klawiaturze. Spowoduje to przerwanie pracy przenośnika w trybie automatycznym podczas trwania cyklu.

Obsługa ręczna

 • Wcisnąć przycisk [CHIP FWD] na klawiaturze, aby uruchomić przenośnik typu taśmowego w kierunku do przodu, co usunie wióry. 
 • Wcisnąć przycisk [CHIP REV] na klawiaturze, aby uruchomić przenośnik typu taśmowego w kierunku do tyłu, co usunie zacięcie.
 • Wcisnąć przycisk [CHIP STOP] na klawiaturze, aby zatrzymać przenośnik typu taśmowego.

Porozmawiaj z nami

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o tym, jak nowa maszyna firmy Haas może ożywić Twoje produkty, przekaż nam swoje dane kontaktowe.

Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i &lokalnymi, opłatami instalacyjnymi pobieranymi przez partnera handlowego i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może różnić się od przedstawionego.