Säiliön sisäinen lastunkuljetin

   
Hihnatyyppinen kuljetin tyhjentää lastut 208 litran vakiosäiliön korkeudelta

Tämä kestävästä teräksestä valmistettu hihnatyyppinen lastunkuljetin on asennettu koneen jäähdytysnestesäiliöön, jossa se kerää lastuja niiden poistuessa koneesta ja purkaa niitä 208 litran vakiosäiliön korkeudelta. Se sopii hyvin suuren tuotannon koneistussovelluksiin ja se voidaan aktivoida M-koodilla tai suoraan riippuohjauspaneelista. Hihnan automaattisessa toiminnassa voidaan valita asetuksilla kierron kesto ja aikaväli. Järjestelmä peruuttaa automaattisesti, jos se havaitsee juuttumisen.

 • Nopea lastujen poisto
 • Sopii erinomaisesti kiireisiin tuotantoympäristöihin
 • Automaattinen peruutus vääntömomentin ylikuormitustilanteissa
 • Aktivoidaan M-koodilla tai manuaalisesti riippuohjauspaneelista
 • Hihnan automaattisessa toiminnassa voidaan valita käyttöasetuksilla kierron kesto ja aikaväli

Lastunkuljetin

Hihnamallin lastunkuljettimemme poistaa lastut koneesta automaattisesti, puristaa ne ja erottelee ne pois jäähdytysnesteestä. Lastukourun nostokulma minimoi jäähdytysnesteen käytön ja poistaa lastut vakiokokoisen teollisuustynnyrin korkeudelta.

 • Peruuttaa automaattisesti, jos ruuvi jumiutuu
 • Aktivoidaan M-koodilla tai riippuohjauspaneelista
 • Toiminnan kierron aikaväliä ja käytön kokonaiskestoa voidaan ohjata asetusten kautta
 • Automaattinen toiminta parantaa energiatehokkuutta
 • Nostokulma minimoi jäähdytysnesteen poistumisen
 • Poistaa teollisuustynnyrin korkeudelta

Asetukset, jotka ohjaavat automaattisen kuljettimen toimintaa

 • Asetus 114 CONVEYOR CYCLE (Kuljettimen työkierto) ohjaa aikaväliä, jonka perusteella hihnamallinen kuljetin aloittaa automaattisen toiminnan työkierron aikana.
 • Asetus 115 CONVEYOR ON-TIME (Kuljettimen ajastus) ohjaa hihnatyylisen kuljettimen automaattisen toiminnan kestoaikaa.
 • Asetus 196 CONVEYOR SHUTOFF (Kuljettimen virrankatkaisu) määrittää ajan, joka odotetaan ennen kuljettimen pysäyttämistä, kun se on toimettomana.

HUOMAUTUS: Käyttäjän ovien tulee olla suljettuina, jotta hihnamallista kuljetinta voidaan käyttää.

Kuljettimen toiminnan ohjelmointi

 • M31 käynnistää hihnamallisen kuljettimen ja kuljettaa sitä eteenpäin lastujen poistamiseksi. 
  • Kun kone on käynnistetty ja työkierrossa, kuljetin on käynnissä asetuksessa 115 CONVEYOR ON-TIME (Kuljettimen ajastus) määritetyn ajan, minkä jälkeen sen virta katkeaa.
  • Kun kone on käynnistetty ja työkierrossa, kuljetin käynnistyy uudelleen asetuksessa 114 CONVEYOR CYCLE (Kuljettimen työkierto) määritetyn ajan kuluttua ja pysyy käynnissä asetuksessa 115 määritetyn ajan.
  • Kun kone on työkierrossa, voit käynnistää kuljettimen painamalla [CHIP FWD] (Lastu eteenp.) -näppäintä. Kun kone on käynnistetty, asetuksilla 114 ja 115 on sama vaikutus kuin edellä kuvatuissa tapauksissa.
  • Jos asetus 114 asetetaan nollaan, kuljetin ei ala toimia automaattisesti.
    
 • M33 pysäyttää kaikki kuljetintoiminnot työkierron aikana.
  • Kuljettimen voi pysäyttää manuaalisesti työkierron aikana painamalla [CHIP STOP] (Lastun pysäytys) -näppäintä. Se pysäyttää kaikki kuljetintoiminnot työkierron aikana.

Käsikäyttö

 • Käynnistä hihnatyyppinen kuljetin niin, että se liikkuu eteenpäin painamalla [CHIP FWD] -näppäintä, jotta lastut poistuvat. 
 • Käynnistä kuljetin vastapäiseen suuntaan painamalla [CHIP REV] -näppäintä poistaaksesi tukokset.
 • Hihnamallisen kuljettimen voi pysäyttää manuaalisesti työkierron aikana painamalla [CHIP STOP] (Lastun pysäytys) -näppäintä.

Keskustele kanssamme

Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus,& paikalliset verot, myyjän asennusmaksut tai jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Näytetyissä koneissa on valinnaisvarusteita. Tuotteen todellinen ulkonäkö voi poiketa.