BMT65-revolveri ja moottoroitu työstö Haas-sorveille

Miksi siirtäisit sorvatut osat jyrsimeen toista koneistusta varten, kun voit työstää ne valmiiksi Haas-sorvissa, jossa on BMT65-revolveri ja moottoroitu työstö? Sen lisäksi, että konepajasi tuottavuus lisääntyy ja asetusajat lyhenevät, BMT65-revolveri ja moottoroitu työstö parantavat myös suorituskykyä työstön aikana ja työkalujen käyttöikää sekä lisäävät työkaluille sopivaa tilaa vanhempiin Haasin sorveihin verrattuna. BMT65-revolveri ja moottoroitu työstö ovat vakio-ominaisuuksia Haasin Y-akselisorveissa (mallit ST-20Y–ST-35Y) ja lisävarusteita muissa malleissa.