Käske turvallinen työkalun muutossijainti kiinnitysten välttämiseksi

Mark näyttää sinulle, miten turvallinen työkalunvaihtopaikoitus määrätään helposti, jotta vältettäisiin työkalun törmääminen kiinnitykseen tai pyöröpöytään. Kaikki tehdään yksinkertaisella ohjelmalla, joka on kirjoitettava vain kerran, ja sen jälkeen voit viitata ohjelmaan yhdellä M-koodilla!