Wydawanie polecenia przyjęcia pozycji do bezpiecznej wymiany narzędzia w celu uniknięcia osprzętu

Dziś Mark pokazuje, jak nakazać przyjęcie pozycji do bezpiecznej wymiany narzędzia, aby uniknąć uderzenia nim w osprzęt lub produkt obrotowy. Wszystko odbywa się za pomocą prostego programu, który wystarczy napisać tylko raz, a następnie po prostu odwołać się do niego za pomocą jednego kodu M.