Beperking van blok look-ahead bij het gebruik van macro's