Uw spil uitbalanceren

In deze video legt service-ingenieur Orville Collins de correcte procedure uit om een freesspil op de machine uit te balanceren. Bekijk deze video voordat u de spil vervangt en volg de stap-voor-stap instructies.