Gebruik G53, niet G28, om cyclusduur te verkorten en uw draaimachinerevolver te positioneren