Veilige inschakeling/herstart draaimachine

In deze 1ste aflevering bekijkt Bryan hoe de NGC-bediening van de draaimachine de veiligheid in stand houdt wanneer u een draaimachine met Y-as en aangedreven gereedschappen terug naar het nulpunt laat lopen.