Użyj polecenia G53 zamiast G28, aby przestawić frezarkę Haas Mill do położenia początkowego