Łatwe programowanie zaczepów w trybie metrycznym w maszynie Haas VMC