Wymień kieszeń narzędziową w magazynie narzędzi Haas

Masz do czynienia z problemem z kieszenią narzędziową mocowanego bocznie magazynu narzędzi (SMTC)? Inżynier serwisowy Orville Collins pokaże, jak wymienić kieszeń narzędziową i szybko przywrócić sprawność maszyny!