Wyświetlaj zdjęcia i filmy wideo w systemie Haas Control za pomocą polecenia M130