Wyświetlenie potrzebnych osi w systemie Haas Control