Haas Control — konfiguracja GUI, uruchamianie i edycja

W tym filmie John Nelson przedstawia tryby konfiguracji, pracy i edycji najnowszej wersji graficznego interfejsu użytkownika systemu sterowania Haas.