Konfigurowanie głowicy prostopadłej — polecenia G17, G18, G19