Skrócenie czasu instalacji za pomocą przycisku Następne narzędzie