Uprość obróbkę 3+2 i 5-osiową dzięki funkcjom DWO/TCPC