Nadmuch powietrza przez narzędzia — omówienie elementu opcjonalnego Haas Automation

Nadmuch powietrza przez narzędzie; nadmuchuje powietrze pod wysokim ciśnieniem i z wysokim przepływem bezpośrednio na krawędź tnącą. TAB wydmuchuje gorące wióry od narzędzia i strefy skrawania, co zapobiega dwukrotnemu skrawaniu tych samych wiórów w razie konieczności pracy bez chłodziwa. Ponieważ mechanizm TAB używa tej samej instalacji wodociągowej, która doprowadza płyn chłodzący do wrzecion, potrzebny jest także opcjonalny element Chłodzenie przez wrzeciono Haas (TSC). Jednak to świetnie się składa, ponieważ pozwoli Ci przełączać się między systemem pneumatycznym i chłodziwem w zależności od zastosowania.