Nadmuch powietrza przez narzędzie — wydmuchuje wióry podczas obróbki „na sucho”

Ponowne wycinanie wiórów podczas obróbki na sucho to naganna sytuacja! Wydmuchaj je na bok za pomocą opcjonalnego elementu Haas TAB.