Aby skrócić czas cyklu i ustaw głowicę obrotową, użyj polecenia G53 zamiast G28