Haas VMC: Czyszczenie wiórów i smarowanie narzędzi