Poniższe kategorie rozmiarów uchwytów mogą pokazywać opcjonalny osprzęt, który wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Standard

Oś Y

Duży otwór